Jelica Kaljević

jkaljevic@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-290

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine