Aleksandra Maluckov, Naučni savetnik

sandram@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-770

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za atomsku fiziku