Danka Stojanović, Istraživač saradnik

dankas@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-632

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za atomsku fiziku