Mirjana Novaković, Naučni saradnik

mnovakovic@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-699

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za atomsku fiziku