Danica Zmejkoski, Naučni saradnik

danica@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-723

Soba: Lab 170, zgrada br. 14, soba br. 35

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za materijale

Curriculum Vitae: Serbian cv icone

                                   English  cv icone

Keywords: ELF magnetic fields, biomaterials, nanocomposites, biomedical application, wound healing.