Jelena Gulicovski, Stručni saradnik

rocenj@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-860

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za materijale