Aleksandar Devečerski, Viši naučni saradnik

drak@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-795

Soba: Lab 170, zgrada br. 14, soba br. 41

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za materijale

Curriculum Vitae: Serbian cv icone

                                   English  cv icone

 

Ključne reči: Nauka o materijalima, Fizička hemija, Ugljenični materijali, Fulereni, Staklasti karbon, Keramički materijali, Neoksidna keramika, Karbidi, Kompoziti.

Keywords: Materials science, Fullerenes, Glassy carbon, Carbon based materials, Non-oxide ceramics, Carbides, Composites.