Tamara Gavrilović, Naučni saradnik

tashichica@gmail.com

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za radijacionu hemiju i fiziku