Đorđe Trpkov, Istraživač saradnik

djordjet@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-296

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za atomsku fiziku