Marijana Terzić, Istraživač pripravnik

marijanab@vinca.rs
telefon 011/3408-533

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za termotehniku i energetiku