Jadranka Miletić, Istraživač saradnik


jadrankal@vin.bg.ac.rs

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za fizičku hemiju