Jelena Stanišić, Istraživač saradnik

sjelena@vin.bg.ac.rs

tel: 011/3408-520, 011/6442-532

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za molekularnu biologiju i endokrinologiju