Milijana Paprika, Naučni saradnik
telefon: +381 11 3408 336
email:  milijana@vin.bg.ac.rs
Soba: Lab 140, soba 110.

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za termotehniku i energetiku