Ana Nićiforović, Viši naučni saradnik

ana@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-304

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za molekularnu biologiju i endokrinologiju