Dušanka Franić, Istraživač pripravnik

duska.f@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-304

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za molekularnu biologiju i endokrinologiju