Željka Brkić, Istraživač saradnik

zeljka.b@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-304

Soba: Lab 090, zgrada br. 26, soba br. 16

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za molekularnu biologiju i endokrinologiju

Curriculum Vitae: Serbian cv icone

                                   English  cv icone

Ključne reči: Molekularna psihijatrija, Neuroinflamacija, Ponašanje životinja, Polne razlike, Glukokortikoigna signalizacija.

Keywords: Molecular psychiatry, Neuroinflammation, Animal behavior, Sex differences, Glucocorticoid signalization.