Zorica Petrović, Istraživač saradnik

zozi@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-304

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za molekularnu biologiju i endokrinologiju