Marija Krstić-Demonacos, Naučni saradnik


Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za molekularnu biologiju i endokrinologiju