Marija Pantelić, Istraživač saradnik

markic1803@gmail.com
telefon 011/3408-741

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za molekularnu biologiju i endokrinologiju