Minja Milosavljević, Istraživač pripravnik

minjamil@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-304

Soba: Lab 090, soba br. 16

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za molekularnu biologiju i endokrinologiju

Curriculum Vitae:  Serbian cv icone

                                    English  cv icone

Ključne reči: Molekularna psihijatrija, Depresija, Ponašanje životinja, Glukokortikoidna signalizacija.

Keywords: Molecular psychiatry, Depression, Behaviour, Glucocorticoid signaling.