• Agnes Traverse, Stranac

Projekti na kojima je istraživač angažovan