• Aleksandar Dragutinović, Istraživač pripravnik

    aleksandar.dragutinovic@vin.bg.ac.rs
    telefon: 011/3408568

     
  • Laboratorija u kojoj istraživač radi: Centar za motore i vozila