• Ana Valenta-Šobot, Viši stručni saradnik

    ana_v.s@vin.bg.ac.rs
    telefon 011/3408-565

     
  • Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za fizičku hemiju