• Boško Bojović, Viši naučni saradnik

    bosko@vin.bg.ac.rs
    telefon 011/3408-373, 011/3408-650, 011/3408-437

  • Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za fiziku