• Damir Devetak, Istraživač saradnik

    ddevetak@gmail.com
    telefon 011/3408-186

  • Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za fiziku