• Filip Veljković, Naučni saradnik

    filipveljkovic@vin.bg.ac.rs
    telefon 011/3408-572

     
  • Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za fizičku hemiju