• Julia Fedotova, Stranac

Projekti na kojima je istraživač angažovan