• Milivoje Hadžijojić, Istraživač pripravnik

    milivoje@vin.bg.ac.rs
    telefon 011/3408-373, 011/3408-650, 011/3408-467

  • Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za fiziku

Projekti na kojima je istraživač angažovan