• Roman Balvanović, Naučni saradnik

    broman@vin.bg.ac.rs
    telefon 011/3408-373, 011/3408-650, 011/3408-435

  • Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za fiziku

Projekti na kojima je istraživač angažovan