• Tijana Đorđević, Istraživač saradnik

    tijanam@vin.bg.ac.rs
    telefon 011/3408-813

  • Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za atomsku fiziku