Centar izuzetnih vrednosti - CEXTREME LAB

Broj radne jedinice: L170

telefon: +38111 644-7335; +38111 3408-273
e-mail: mato@vinca.rs
rukovodilac centra: prof. dr Branko Matović
website centra: http://cextremelab.edu.rs/sr/

O centru

Centar za sintezu, procesiranje i karakterizaciju materijala za primenu u ekstremnim uslovima

http://cextremelab.edu.rs/sr/