Laboratorija za fizičku hemiju

Broj radne jedinice: 050

telefon: +381 11 6453 967; +381 11 3408 868; +381 64 000 90 24
e-mail: office.050@vin.bg.ac.rs
rukovodilac laboratorije: dr Miloš Momčilović
website laboratorije: www.vinca.rs/050

O laboratoriji

Laboratorija za fizičku hemiju osnovana je 1948. godine u isto vreme kad i Institut „Vinča“, a prvu odvojenu zgradu dobila je 1950. godine. Prvi načelnik (direktor) Laboratorije bio je akademik Pavle Savić, osnivač Instituta. Ova laboratorija je preteča  svih ostalih laboratorija Instituta koje se bave hemijom, fizičkom hemijom i materijalima koje su se vremenom i razvojem specijalizovanih problematika izdvajale.

o lab050Shodno svom izvornom usmerenju i stečenom znanju, Laboratorija se i danas bavi razvojem i korišćenjem specifične hemijske analitike (masena, optička i laserska spektroskopija, hromatografija, bioanalitika).

Laboratorija za fizičku hemiju je sertifikovala sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015. Sertifikat je dobijen za istraživanje i razvoj u oblasti fizičke hemije i pružanje usluga ispitivanja i konstaltinga u oblasti primenjene fizičke hemije. Laboratorija je uspostavila i održava sistem menadžmenta usaglašen sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006 u oblasti analitičkih (hemijskih) ispitivanja i bioloških (biohemijskih) ispitivanja.

Misija Laboratorije je dostizanje izvrsnosti u naučnim i primenjenim istraživanjima kroz razvijanje i unapređivanje delatnosti koje osigurava sticanje znanja i veština. Osnovni cilj je transfer znanja putem istraživanja i obrazovanja kompetentnih stručnjaka u oblastima delatnosti Laboratorije, koji će uspešno, etički i moralno odgovarati na izazove savremenog društva, podižući ukupan kvalitet naučnoistraživačkog rada u lokalnom, nacionalnom i međunarodnom okruženju.

Vizija Laboratorije je da postane prepoznatljiva kao organizaciona jedinica Instituta koja pruža vrhunska istraživanja, ekspertizu i usluge, kao i uticajna naučnoistraživačka, analitička i proizvodna laboratorija u nacionalnim i međunarodnim okvirima.


 

Zaposleni u laboratoriji

Projekti u laboratoriji: Bazična i kliničko-farmakološka istraživanja mehanizama dejstva i interakcija lekova u nervnom i kardiovaskularnom sistemuBehaviour of ICE reactor Materials under High Temperatures and High Energy Fluxes Obtained by medium/High-Intensity Pulsed LasersChemical On-Line CompoSition and Source Apportionment of fine aerosoL- COLOSSALDANOMICS, Danomika DS 052 Efekti dejstva laserskog zračenja i plazme na savremene materijale pri njihovoj sintezi, modifikaciji i analiziEfficient use of resources in energy converting applications EURECA-635FUNCFOOD - Impact of agents with potential use in functional foods on biomarkers for induction of age related diseasesFizika i hemija sa jonskim snopovimaFunkcionalni, funkcionalizovani i usavršeni nano materijaliGenerisanje i karakterizacija nanofotonskih funkcionalnih struktura u biomedicini i informaticiHemijsko i strukturno dizajniranje nanomaterijala za primenu u medicini i inženjerstvu tkivaHromozomski prekidi kod različitih komplemetacionih grupa Fankonijeve anemijeInhibitori acetiholinesteraze – biofizički pristup proučavanja mehanizama delovanja koji zavise od membraneIspitivanje i verifikacija metoda za multidisciplinarne forenzičke analize u funkciji neproliferacije oružja za masovno uništenjeIspitivanje mehanizma reakcija kompleksa jona prelaznih metala sa biološki značajnim molekulimaIstraživanja interakcija enzima sa toksičnim i farmakološki aktivnim molekulimaIstraživanje intermetalika i poluprovodnika i moguća primena u obnovljivim izvorima energijeLitijum-jon baterije i gorivne ćelije-istraživanje i razvojMonitoring, mapiranje i alati za procenu ekspozicije na izabrane zagađivače vazduha u Sloveniji i SrbijiNATO SPS project G5526: EXTRAS-Explosive Trace Detection for STANDEXNanobiosensor for organophosphate pesticides (OPs) determination in waterNanoscale Radiation Engineering of Advanced Materials for Potential Biomedical ApplicationsNove tehnologije za monitoring i zaštitu životnog okruženja od štetnih hemijskih supstanci i radijacionog opterećenjaPolioksometalati kao potencijalni lekovi protiv kancera i Alchajmerove bolesti: promena aktivnosti Na+, K+, ATPaze i scetihonestaze Prevention of oral lesions caused by smokeless tobacco Projekat mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja u visokom obrazovanjuRadiation Curing of Composites for Enhancing their Feature and Utility in Healthcare and IndustryRadiosenzitivnost humanog genomaSinteza i modifikacija nanostruktura generisanih laserskim zračenjimaSinteza, procesiranje i karakterizacija nanostrukturnih materijala za primenu u oblasti energije, mehaničkog inženjerstva, zaštite životne stredine i biomedicineTeorijski i eksperimentalni razvoj novih senzora za detekciju organofosfata na bazi grafenskih kompozitnih materijala Unapređenje analitičkih karakteristika spektroskopije laserski indukovane plazme (LIBS) deponovanjem metalnih nanočestica na površini uzoraka Unapređenje industrijskog postrojenja sa fluidizovanim slojem u okviru razvoja tehnologije za energetski efikasno i ekološki opravdano sagorevanje različitih otpadnih materija u fluidizacionom ložištuVodonična energija - razvoj novih materijala: elektrolitičko dobijanje vodonika, vodonične gorivne ćelije, izotopski efekti