Laboratorija za bioinformatiku i računarsku hemiju

Broj radne jedinice: 180

telefon: +381 11 2453 686
e-mail: office.180@vin.bg.ac.rs
rukovodilac laboratorije: dr Sanja Glišić
website centra: https://www.vin.bg.ac.rs/180

o 180O laboratoriji

Računarska biologija i bioinformatika, spoj između moderne biologije i informatike, obuhvataju otkrivanje, razvoj i implementaciju računarskih algoritama i softverskih alata i cilj im je da omoguće razumevanje bioloških procesa. Ove discipline se primenjuju i u farmaceutskim istraživanjima za identifikaciju ciljnih meta za lekove i analizu ćelijskih signalnih puteva.

Mi u Laboratoriji za bioinformatiku i računarsku hemiju Instituta za nuklearne nauke VINČA, razvijamo algoritme i analiziramo različite biološke sisteme. Naše metode za predvidjanje funkcionalnog značaja mutacija proteinskih interakcija se primenjuju na specifičnim biološkim problemima, kroz saradnju sa eksperimentalnim laboratorijama.


 

 

Projekti u laboratoriji: COVIDTARGET - Prenamena lekova za prevenciju i lečenje COVID-19Primena EIIP/ISM bioinformatičke platforme u otkrivanju novih terapeutskih targeta i potencijalnih terapeutskih molekulaSYMBIOSYS - Kontrolisani dizajn efikasnih enzim@MOF kompozita za biokatalizu