Istraživači uključeni u projekat: Ana Valenta-Šobot, Viši stručni saradnikGordana Joksić, Naučni savetnikJelena Filipović-Tričković, Naučni saradnik