Istraživači uključeni u projekat: Ana Valenta-Šobot, Istraživač saradnikGordana Joksić, Naučni savetnikJelena Filipović-Tričković, Istraživač saradnik