Oznaka projekta: CA15114
Istraživači uključeni u projekat: Aleksandra Nešić, Naučni saradnik