Oznaka projekta: CA18125
Istraživači uključeni u projekat: Aleksandra Nešić, Naučni saradnikSlađana Meseldžija, Istraživač saradnik