Istraživači uključeni u projekat: Jelena Krneta Nikolić, Naučni saradnikMarija Janković, Naučni saradnikMirjana Ćujić, Naučni saradnik