Istraživači uključeni u projekat: Maja Gajić Kvaščev, Naučni saradnik