Laboratorije uključene u projekat

Istraživači uključeni u projekat: Jovan Ciganović, Istraživač saradnikMiloš Momčilović, Naučni saradnik