Laboratorije uključene u projekat

Istraživači uključeni u projekat: Dragana Vasić Anićijević, Naučni saradnikTamara Lazarević-Pašti, Naučni saradnikTatjana Momić, Viši naučni saradnik