Laboratorije uključene u projekat

Istraživači uključeni u projekat: Jelena Savović, Viši naučni saradnikJovan Ciganović, Istraživač saradnikMiloš Momčilović, Naučni saradnikSanja Živković, Istraživač saradnik