Laboratorije uključene u projekat

Istraživači uključeni u projekat: Duško Dudić, Viši naučni saradnik