Istraživači uključeni u projekat: Marija Perović, Naučni saradnik