Istraživači uključeni u projekat: Marin Tadić, Viši naučni saradnik