Laboratorije uključene u projekat

Istraživači uključeni u projekat: Katarina Batalović, Naučni saradnik