Laboratorije uključene u projekat

Istraživači uključeni u projekat: Sonja Jovanović, Naučni saradnik