Laboratorije uključene u projekat

Istraživači uključeni u projekat: Tatjana Trtić-Petrović, Naučni savetnik