Laboratorije uključene u projekat

Istraživači uključeni u projekat: Mirjana Čolović, Naučni saradnik