Oznaka projekta: TR34011
Istraživači uključeni u projekat: Marija Vuksanović, Viši naučni saradnik