Oznaka projekta: 173001

Prvi cilj projekta je istraživanje protein-protein interakcija koje su uključene u interakciju između patogena
(virusa HIV-1, influenca virusa H5N1 i A(H1N1) i antraksa) i domaćina. Rezultati ovih istraživanja će se
koristiti za identifikaciju terapeutskih targeta i selekciju molekula koji predstavljaju kandidate za novu
generacije lekova za SIDU, grip i antraks, koji su usmereni na blokiranje interakcije između patogena i
njihovih domaćina. Drugi cilj projekta je izučavanje protein-protein interakcija koje su uključene u
patogenezu mijeloidne leukemije i raka dojke i identifikacija proteina koji predstavljaju potencijalne
terapeutske targete za ove bolesti. Ovo istraživanje će najvećim delom biti zasnovano na primeni EIIP/ISM
bioinformatičkog koncepta koji omogućava izučavanje dugodosežnih protein-protein i mali molekul-protein
interakcija. Krajnji rezultat projekta biće (i) identifikacija novih terapeutskih targeta i potencijalnih
terapeutskih molekula za virus HIV-1, influenca viruse H5N1 i A(H1N1) i antraks i (ii) identifikacija
proteina u patogenezi mijeloidne leukemije i raka dojke koji predstavljaju nove terapeutske targete.

Istraživači uključeni u projekat: Branislava Gemović, Naučni saradnikCristina Tintori, StranacDraginja Radošević, Istraživač pripravnikJelena Lazović-Zinnanti, StranacJelena Prljić, Viši naučni saradnikMilan Senćanski, Viši naučni saradnikNeven Šumonja, Istraživač saradnikNevena Veljković, Naučni savetnikSanja Glišić, Naučni savetnikTamara Drljača, Istraživač pripravnikUrsula Dietrich, StranacVladimir Bajić, StranacVladimir Perović, Naučni saradnik